Zaproszenie na spotkanie z dyrekcja EMBL w Heidelbergu

Szanowni Państwo

1.02 2017 na Wydziale Biologii UAM w Auli im.J.Paczoskiego odbędzie się jednodniowe spotkanie z dyrekcja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej z Heidelbergu (EMBL). Laboratoriów sieci EMBL w Europie jest kilka, miedzy innymi w Heidelbergu (Niemcy), we Francji, Włoszech i Anglii. Wizyta ta ma miejsce tuż przed zapadnięciem decyzji na szczeblu MNiSW dotyczącej przystąpienia Polski do sieci EMBL. Daje to możliwość ubiegania się o organizację  laboratorium EMBL w Polsce ale także korzystania na uprzywilejowanych warunkach z usług laboratoriów EMBL (np. głębokie sekwencjonowania, proteomika, zaawansowana mikroskopia itp.). Właśnie w tym celu – by zaznajomić środowisko biologów molekularnych z możliwościami płynącymi z przystąpienia do EMBL chce nas zapoznać dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej i dyrektor centrum usługowego z EMBL w Heidelbergu. Poniżej przedstawiamy plan spotkania.

Ze strony EMBL w Heidelbergu udział wezmą …” Dr. Vladimir Benes, Head of EMBL Genomics Core Facility, Dr. Silke Schumacher, EMBL Director International Relations, as well as Dr. Jan Kosinski, Polish Postdoctoral student at EMBL. In addition, Prof. Leszek Kaczmarek, a Polish EMBL delegate, will join the event together with a delegation from EMBL.”…

Zapraszamy serdecznie na cały dzień, łącznie z obiadem sponsorowanym przez KNOW i popołudniową kawę/herbatę. To będzie ważne spotkanie gdyż pozwoli sobie wyrobić też zdanie na temat zainteresowania polskiego środowiska biologów molekularnych (a wybrany został jako ośrodek pozawarszawski Poznań) włączeniem się w siec laboratoriów EMBL. Szczególnie zależny nam na uczestnictwie młodych naukowców gdyż tak naprawdę to oni najbardziej skorzystają z przystąpienia Polski do EMBL.

Poniżej przedstawiam program spotkania i dołączam poster informujący o wydarzeniu.

EMBL meets Poznan molecular biology scientific community.

Meeting place: Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, the Jozef Paczoski Lecture Hall,

Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
11:00 – 11.30 – coffee and tee and the meeting with the directors of several Poznan molecular biology institutes – Library of the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University (FB AMU)

11.30 – 11.40 Wellcome by host (the Dean of the FB Prof. Przemyslaw Wojtaszek, the main lecture hall of WB AMU – the Paczoski Lecture Hall)

11.40 – 12.10 Prof. Marek Figlerowicz and Prof. Zofia Szweykowska-Kulinska will present the Institute of Bioorganic Chemistry (IBCH) PAS and the Institute of Molecular Biology and Biotechnology of FB AMU

12.10 – 13.00 Poster session (20 posters showing research area of several Poznan molecular biology institutes)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30  Dr. Silke Schumacher, Opportunities for Polish researchers at EMBL

14:30 – 15:20 Dr. Vladimir Benes, Core Facilities at EMBL

15:20 – 16:05 Dr. Jan Kosinski, Structure of the human nuclear pore complex by integrative structure determination

16:05 – 17:00 Discussion

Serdecznie zapraszam w imieniu Dziekana Wydziału Biologii prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka, Dyrektora ICHB PAN prof.dr hab.Marka Figlerowicza i swoim

Zofia Szweykowska-Kulińska

EMBL

Wykłady: prof. M. Olejniczak, D. Grobys

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „The Specificity of RNA Recognition by Matchmaker Protein Hfq”, który wygłosi prof. Mikołaj Olejniczak
– pt.: „VDAC contribution to pathogenesis of Huntington disease revealed by studies of the disease cell models „, który wygłosi Daria Grobys.

Wykłady odbędą się w dniu 13.01.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak laureatką prestiżowego konkursu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak otrzymała prestiżowe stypendium FNP na założenie grupy badawczej TEAM. Zajęła w tym konkursie pierwsze miejsce. W szranki stanęło kilkadziesiąt projektów i to właśnie projekt prof. Borowiak zyskał największe uznanie w kilkustopniowym procesie oceny.

Projekt jest zatytułowany „Wykorzystanie różnorodności progenitorowych komórek trzustki w celu stworzenia ludzkich komórek endokrynnych trzustki” i ma na celu uzyskanie komórek produkujących insulinę.

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak rozpoczęła pracę na UAM, na Wydziale Biologii w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w upływającym roku i już zdołała uzyskać dwa granty: POLONEZ (NCN) i obecnie TEAM. Nasza nowa młoda badaczka powróciła z USA po wieloletnim pobycie na Harvard University w Cambridge, a potem prowadziła własną grupę w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie.

Jej zainteresowania dotyczą niezwykle dynamicznie rozwijającej się obecnie tematyki z zakresu biologii komórki – komórek macierzystych – ich powstawania i możliwości aplikacyjnych. Prof. UAM dr hab. Małgorzacie Borowiak serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w realizacji projektów naukowych.

Medal w międzynarodowym konkursie International Genetically Engineered Machines 2016

Studenci Wydziału Biologii zdobywcami złotego medalu w międzynarodowym konkursie International Genetically Engineered Machines 2016 (iGEM), nominacji w kategorii „Best Part Collection”  i prestiżowej pierwszej nagrody w kategorii „Best Manufacturing Project”.

Studenci Wydziału Biologii Adrian Lejman,  Daria Niewiadomska, Julia Zielińska, Maja Szymańska, Marcin Osuch, członkowie Sekcji Biologii Syntetycznej Koła Naukowego Przyrodników UAM wzięli udział w renomowanym konkursie iGEM2016 w Bostonie, USA (http://2016.igem.org/Results) . Opiekunem Sekcji jest dr Przemysław Nuc z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii. Konkurs jest bardzo prestiżowy i zgłaszać się do konkursu mogą studenci, którzy zaprezentują  zbudowany przez siebie konstrukt genetyczny, który działa zgodnie z  założeniami, jest nowatorski i przydatny. W tym roku w szranki stanęło 300 drużyn studenckich z 40 krajów. Projekt naszych studentów zatytułowany E.co Facotry (http://2016.igem.org/Team:UAM_Poznan) przedstawiał system do bardzo wydajnej nadekspresji białek w bakteriach Escherichia coli, a ponadto ekspresja zachodziła tylko i wyłącznie pod wpływem induktora. System składa się z czterech zestawów promotorów indukowanych cukrami: arabinozą, ramnozą, ksylozą i melibiozą. Pod zestaw promotorów można podłączyć jakikolwiek wybrany gen i uzyskać jego silną ekspresję wyłącznie po indukcji wybranym cukrem. Dogłębna znajomość procesu ekspresji genów pozwoliła na zastosowanie dodatkowych „molekularnych kruczków”, które są unikalnym na skalę światową rozwiązaniem  pozwalającym uzyskać bardzo wydajne narzędzie do ekspresji genów.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, studenci uczestniczyli w konferencjach przed finałem konkursu, po to by zdobywać doświadczenie w prezentowaniu uzyskiwanych wyników. W marcu tego roku zdobyli pierwszą i druga nagrodę za postery na jubileuszowej Konferencji Koła Naukowego Przyrodników UAM. W lipcu 2016 wzięli udział w spotkaniu europejskich zespołów uczestniczących w konkursie iGEM 2016, które odbyło się Paryżu.  Na początku września, w Lizbonie prezentowali wyniki na konferencji EMBO Young Scientists’ Forum, gdzie Julia Zielińska została wyróżniona II nagrodą za najlepszy poster. Warto nadmienić, że nasi studenci zdobyli pierwsza nagrodę w kategorii „Best Manufacturing Project” w konkurencji ze studentami realizującymi projekty między innymi w NASA Ames Research Center USA  czy też z The University of British Columbia z Kanady.  Studentom i opiekunowi serdecznie gratulujemy!

Badania prowadzone przez studentów były w całości finansowane w ramach konkursowego programu MNiSW Najlepsi z Najlepszych 2016. Sala przeznaczona do badań prowadzonych przez studentów została wyposażona w niezbędny sprzęt w ramach wydziałowego projektu KNOW Poznańskie Centrum RNA.

 

Boston 1 Boston 2 Boston 3